Home » , » PEMIKIRAN ULAMA ISLAM DAN KARYANYA

PEMIKIRAN ULAMA ISLAM DAN KARYANYA

Banyak ulama-ulama besar Islam yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan Islam khususnya dan Ilmu pengetahuan umat di dunia pada umumnya.

1. Pemikiran dan Ulama Islam serta Hasil Karyanya.

Berkembangnya agama Islam di Indonesia pada masa lampau di samping karen giatnya para pedagang Islam dari Timur Tengah dan orang-orang Gujarat (India), juga karena banyaknya kerajaan Islam yang rajanya selain memimpin pemerintahan mereka juga aktif menyiarkan agama Islam. Kemudian terapat pula para wali atau walisongo yang giat menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka berdakwah terutama di mana tempat mereka tinggal atau menetap. Selain itu terdapat pula pemikiran dan para ulama Islam (ahli tasawuf) yang menjadi guru agama untuk pergi mengembara mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Mereka menemui pemuka-pemuka masyarakat yang belum Islam untuk bertukar pikiran dan mengadu kesaktian. Mereka membantu orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan kepadanya. Ahli-ahli tawawuf terkenal di antaranya bernama Hamzah fansuri, Nuruddin ar Raniri, Samsuddin Pasai, dan lain-lain. 

para pemikir dan Ulama Islam, selain memiliki kemampuan seperti di atas, mereka juga berjasa memajukan kebudayaan Indonesia khususnya bidang kesusastraan. Sebagai contoh ahli sufi atau tasawuf bernama Hamzsah Fansuri (tahun 1600) yang berasal dari Barus, Sumatera Utara. Ia membuat karya sastra yang ditulis dengan huruf Arab berbentuk  Syair Melayu. Syair yang dibuat tentang manusia yang diibaratkan perahu, yang mengarungi lautan zat Tuhan . Selain syair juga ada kitab Asrar al Arifin, Kitab ini, tidak hanya berisi tentang ajaran kegamaan dan kesusilaan. Tetapi juga memuat riwayat para nabi, sahabat, raja-raja Islam di kepulauan Nusantara, dan sebagainya.

Selain itu banyak lagi tokoh-tokoh keagamaan lainnya yang tercatat dalam sejarah Indonesia, mislanya Syekh Yusuf dari Makasar (terkenal hingga ke Afrika Selatan), Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Bantong, Syekh Majagung, dan lain-lain.

Istilah Penting:

Tasawuf : Orang yang memiliki Ilmu agama Islam yang kuat dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah sepenuhnya
Syair : karya Sastra dari para pujangga.

0 komentar:

Posting Komentar

Cari Artikel